Đam mỹ edit hoàn

Đây là những đam mỹ đã hoàn edit, ta sẽ update liên tục. Ngoài những đam mỹ ở đây, tất cả đam mỹ trong list đã đọc của ta cũng đều đã edit xong cả. Danh sách đam mỹ đang dịch/ edit mời mọi người xem ở đây: Động Màn Tơ

Mọi người click vào từng chữ cái để xem list trong đó

#

.

A

.

B

.

C

.

D

.

Đ

.

E

.

G

 

H

.

K

.

L

.

M

.

N

.

O

.

P

.

Q

.

R

.

S

.

T

Tà Kiếm Phụ Thân Complete – Y Y

Ta Là Cha Hài Tử  Complete – Nhạc Sơn Tai

Tà Ma Noãn Sàng Nam Nô Complete – Thảo Thảo

Tà Trần 01 02 Complete – Tàng Ảnh

Tạc Thiên (Ngày hôm qua) 01 02 Complete – Phong Lộng

Tái Thế Vi Xà Complete – Phi Ngữ

Tái Tục Tiền Duyên Hệ Liệt – Lăng Báo Tư

Tam Thê Tứ Thiếp – Diễm Tuyết Tuyết

Tàn Ngọc Li Thương Complete – Huyết Mỗ Dực

Tàn Nguyệt Tình Thương  Complete – Mị Thương

Tàn Tồn Complete – Đoạn Loạn

Tàn Tro Complete – Vi Quân

Tầm Định Nhâm Tiêu Dao Complete – Thiên Nham

Tầm Tâm Hệ Liệt 01 02(Bộ 1-2, 5,7) – Lăng Báo Tư

Tẩm Thất Mỹ Lang Complete – Bố Đinh

Tầm Trảo Thân Thân Complete – Tử Thố

Tây Xan Tiểu Tình Nhân Complete – Tứ Nguyệt Phong

Tế Phẩm Của Thôn Báo Tử Complete – Nô Ngọc

Thác Dục Complete –小小

Thác Liễu Thác Liễu Complete – Vô Ti

Thác Vị Complete – Yêu Mệ

Thái Giám 01 02 Complete – Lê Hoa Yên Vũ

Thái Tử 01 02 (Từ chương 8) 03 (Từ chương 9) 04 Complete – Phong Lộng

Tham Lang Đích Xâm Chiếm Complete – Lâm Bội/Không Đoạt

Thang Máy  Complete – Công Tử Hằng

Thanh Bình Kết Lục Complete – Phong Duy

Thanh Bình Nhạc  01  02 Complete – Bạch Sắc Liên Y

Thanh Dục Tuyết Chủ Complete – Đoạn Tàn Tình

Thanh Huyền  01  02    Complete – Tạp Lâm

Thanh Mai Trúc Mã Complete – Bắc Xuyên Tú Hoành

Thanh Mai Trúc Mã Hệ Liệt – Lăng Báo Tư: Bộ 3, 6, 7

Thanh Ngọc Án Complete – Tiểu Bộ

Thanh Phong Hận Complete – Hành Vân

Thanh Phong Trục Nhật Complete – Lam Hề Lạc

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt – Mê Dương

Thanh Sơn Thủy Linh Chi Ôn Dụ Thiên Complete – Phong Diêu Ảnh Di

Thanh Ti Complete – Phiền Lạc

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc Complete – Phong Dạ Hân

Thâm Thâm Complete – Ngọc Ẩn

Thân Ái, Ta Muốn Ly Hôn Complete – Hiên Hiên Vu Vu

Thần Tiên Thú Complete – Đại Phong Quát Quá

Thần Toán Dịch Kiếp Số Complete – Tố Yêu

Thần Toán Tứ Bộ – Nhĩ Nhã

Thần Vô Chi Nguyệt Complete – Nhã Kỉ

Thần Y Giải Tình Cổ 01 02 03 Complete – Tố Yêu

Thập Nhất Lâu Complete – Lam Lâm

Thập Nhị Thánh Thú Cung 01  02 Complete Q1 – Ma Cô Diện Nhân

Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt – Lê Hoa Yên Vũ

Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt Chi Phiên Ngoại – Lê Hoa Yên Vũ

Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt – Live

Thâu Long Hoán Phụng Complete – Tiêu

Thâu Tâm Tiểu Xà Tiên Complete – Vũ Thần Hoàn

Thế Giới Chi Môn Complete – Từ Từ Tiêu

Thiên Hạ Đệ Nhất 01 Complete 02 – Thanh Lam

Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên Complete – Âu Dương Lâm

Thiên Hảo Lam Complete – Tiêu Hàn Vũ Ngân

Thiên Niên Đích Yêu Ước Complete – Vị Tịch

Thiên Sứ Ở Nơi Đâu Complete – Tự Từ

Thiên Thần Sa Đọa Complete – Thác Nhân

Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp Complete – Mê Âm

Thiếp Cư Noãn Các Complete – Tam Khỏa Tâm

Thiệu Hàn  Complete – Kiều Tu Hồ La Bặc

Thu Phong Triền 01 Complete 02 – Thập Thế

Thu Tâm Ngọc Lạc Complete – Phong Chi Trúc

“Thú” Y 01 02 3 Complete – Hidden

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông 01 02 Complete – Hạm Đạm Hoa Khai

Thúc Phược (Ràng Buộc) Complete – Ninh Mông Hỏa Diệm

Thụy Khuyết Tình Sự Complete – ERUS

Thùy Ngôn Vô Dụng Complete – Hạ Chi Thanh Nguyệt

Thủy Sắc Hệ Liệt – Neleta:

Thuỷ Tinh Đăng Hệ Liệt – Mộc Vũ Linh Âm

Thủy Yêu Liên Nhược 1 2 3 Complete – Lục Lăng Linh

Thư Ca 01 02 Complete – Hải Lý Sa

Thư Đồng Complete – Đào Phù

Thư Ký Vạn Năng Complete – Tiêu

Thư Tình Complete – Phạm Tỉnh

Thực Nghiệm Tình Nhân Complete – Duật Dương

Thực Vật Nhân  Complete – Kaze Phong

Thương Hải Dư Mộng Hệ Liệt – Vu Yên La:

Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt – Mê Dương

Thượng Nhạc Hữu Thượng Cao Trung Hệ Liệt – Mê Dương:

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái Complete – Phong Viêm

Tịch Chiếu Huề Phương Điện Complete – donggua1986

Tiên Lí Tình Duyên Complete – Nhược Lâm

Tiện Nô Complete – Ngọc Ẩn

Tiền Phu, Nhĩ Hảo  01 Complete 02 – Lazybone

Tiểu Băng Khối Lịch Hiểm Ký – Tự Từ

Tiểu Công Năm Nay 7 Tuổi Complete – Nặc Nặc

Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ Complete – Tỉnh Thủy U

Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế Complete – Ám Dạ Vi Sắc

Tiểu Lang Tướng Quân Complete – Mê Dương

Tiểu Lâu Thính Vũ  01  02 Complete – Thập Thế

Tiểu Long Dưỡng Cá Xà Bảo Bảo Complete – Lâm Hàn Yên Khanh

Tiểu Mỹ Nhân Cũng Khó Nuôi Complete – Minh Tử

Tiểu Thụ Nhật Kí Complete – Hương Phẩm Tử Hồ

Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Như Hòa Vương Tử Complete – Bạch Vân

Tiều Tụy Đông Phong Complete – Lưu Thủy Vô Tình

Tiểu Tư 01 02 Complete – Tiểu Hoàn

Tiếu Xuân Phong Complete – Thủy Tình Quang

Tiếu Ỷ Xuân Phong Bất Tự Tri 01 02 Complete – Cảnh Du Nhiên

Tĩnh Dưỡng Vô Uy Complete – Vainy

Tình Hãm Trạng Nguyên Lang 01 (Chương 1-6) 02 03 (Từ chương 6) Complete – Hương Phẩm Tử Hồ

Tình Mê Pháp Lan Tây Complete – Tây Phong Xuy Mộng

Tình Yêu Bình Thường Của Ác Ma Và Dê Con Complete – Thính Diễm

Tỏa Ái Complete – Lăng Tử Minh

Tọa Khán Vân Khởi Thì 01 02 Complete – Tiêu Hàn Vũ Ngân

Toả Tình Khiên Complete – Thập Thế

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối Complete – Mặc Thanh

Tôi Chỉ Cần Có Em Complete – Mạc Quang Thần

Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu Complete – Băng Mị

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu Complete – Thiên Nham

Tổng Tài Nô Lệ Thư Kí Chủ Nhân Complete – Ninh Mông Diệp Tử

Tổng Tài Và Kẻ Lang Thang Complete – WingYing

Tống Thượng Môn Hệ Liệt – Mê Dương:

Tra Công Hoàn Lương Ký Complete – Nguyệt Hạ Kim Hồ

Tranh Phong Complete – Đạp Ca Nhi Hành

Trầm nịch Complete – Neleta

Trầm Thụy Tiền, Biệt Thuyết Ái Ngã! Complete – Mê Âm

Trích Tinh Lâu Hệ Liệt – Phiền Lạc:

Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký – Tự Từ

Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu Complete – Bích Thủy Mai Lạc

Trốn? Truy Đuổi Complete – Kiếm Đoạn Đào Yêu

Truy Công Tử Complete – Vainy

Trường Công  Complete – Lê Hoa Yên Vũ

Trường Hận Ca Complete – Yamaai Shikiko

Trường Tương Tùy Complete – Trữ Gian

Complete – Kaaa

Tù Ái Complete – Sương Mộc

Tù Binh Complete – Lê Hoa Yên Vũ

Tù Phi Complete – Đoạn Tàn Tình

Túc Mệnh Complete – Phạm Hải

Tùy Ái Trầm Luân Complete – Thiên Nhai Khách

Túy Hồng Y Complete – Mạc Thiên Thiên

Tùy Hứng Complete – Sinh sinh tử tử

Túy Ngọa Hồng Trần 1 2 Complete – Thủy Nguyệt Hoa

Tuý Nhan Hồng Complete – Kết Kết

Tuyền Qua Complete – 没有鱼的水煮鱼

Tuyệt Đối Xâm Chiếm 01 02 Complete 03 – Thiên Nhất

Tuyệt Kiếm Lộng Phong 01 02 Complete – Ma Yên

Tuyệt Luyến – Hạo Hoa Thiên

Tuyết Táng Chi Ái Complete – Thiên  Tuyết  Táng  Ái

Tuyệt  Thế Hảo Baby  Complete – Đinh Dong

Tuyệt Thế Luyến Complete – Thiệt Là Đau Muốn Chết/Na Cai Tử Đích Thống

Tư Phàm 01 02 Complete – Công Tử Hoan Hỉ

Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ Complete – Hàn Tiểu Diệp Vũ

Tương Ái Hảo Bất Hảo Complete – Trang Sinh Hiểu Mộng

Tường Lân Uy Phượng Complete – Nguyệt Bội Hoàn

Tương Quân Phối Complete – Tiếu Tiếu Dương

Tương Tư Thành Cuồng Complete – ,

.

U

.

V

.

X

.

Y

This entry was published on 20/10/2011 at 5:22 Sáng and is filed under Đam mỹ hoàn. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

36 thoughts on “Đam mỹ edit hoàn

 1. hơ hơ hơ , nàng cố update cái nì nha , ta cám ơn nhìu , mỗi lần mò truyện oải quớ a ,có cái nì tiết kịm time nhìu , thanks thanks thanks :”>~

 2. cho ta hỏi, danh sách truyện hoàn trên đây nàng có cả chứ, ta thiếu bộ Thương thệ – Phiêu phiêu kia. nhà của nàng ấy đnag đóng cửa nên ta ko copy đựoc. Ko biết nàng có thể chuyển cho ta ko?

  Mail ta là lilith12356@yahoo.com.vn

  Mà thập nhị thánh thú cung của ta mới chỉ hòan c1 thui, ta đnag dịch cuốn 2

 3. t cảm ơn nàng lắm lắm luôn ấy, nhờ có cái list này mà t biết thêm nhiều tr hơn, iêu nàng lắm :X

 4. Xin lỗi bạn, mấy cái truyện từ blog thumieu.wordpress.com đều là Thử Miêu hết nha, bạn có thể chỉnh lại giùm mình được không. Thật ra bạn có thể để chung hết làm Bao công đồng nghiệp, chứ tách ra như vậy, có một số truyện công thụ phân không rõ nên khó phân loại lắm.

  Sorry vì nhiều chuyện XD

 5. thanks..thanks (>0<)

 6. hi nàng… Cho ta làm quen cùng giới thiệu mấy cái đoản văn hoàn nga… ^^….

 7. nàng ơi, Bổn vu sư cầu ái pháp của chị Tô Du Bính nhà ta edit hoàn rùi nè ^o^: http://lachucung.wordpress.com/binh-tu-phong/dam-mỹ/bổn-vu-sư-cầu-ai-phap/

 8. [Dạ Nhi] Nhà ta xong cái Ngã đích bạch si ca ca rồi nha nàng
  http://danguyetcac.wordpress.com/2011/12/17/412/

 9. nàng ơi *giơ tay thỏ thẻ*
  Dạo này nàng bận gì hay sao mà ta không thấy update gì mới thì phải?

 10. Hi, Could I please request for Bi Ngan? I could not able to read your blog. If possible please email me the story, mnmea@yahoo.com.au . Thank you.

 11. sorry typing error, it is mnemea@yahoo.com.au. thanks again.

 12. Ô woaaaaaaaaaaaaaaaaa. Cuối cùng ta cũng đọc xong Đam Mỹ edit hoàn rùi. Hehe.

 13. Tâm sự với các nàng: Hành trình đi tìm Đam mỹ của ta
  Trước đây chưa biết đến Đam Mỹ mà ta biết Yaoi trước, mà trước khi biết đến Yaoi (ta k nghĩ là có t/g sang tác thể loại truyện này đâu) ta cũng k cảm thấy quan hệ giữa Nam x Nam kỳ quái chút nào cả. Có quái một chút là ta k biết làm sao ta lại thích Nam x Nam yêu nhau (Boy love) mới chết chứ. Hihi. Sauk hi đi lạc vào một trang wed nào đó có hình ảnh của “ View Finder”. Trời aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …. Nét vẽ sắc sảo lại đẹp nữa mới nhìn chưa rõ cũng k biết là nam x nam đâu. Phóng to lên (gào thét) trời aaaaaaaaaaa : hai người nam. Ta bất ngờ quá bèn mở them một tab mới nữa lên “ bác Gút” gõ “ View Finder”. “ Bac Gút” tìm cho mười mấy trang, hăm hở mở lên (lại gào thét) trời aaaaaaaaaaaaaa, sao toàn tiếng anh thế này. Ta shock quá. Nhưng k bỏ cuộc bắt đầu hành trình truy tim “ VF” của ta. Mất them 5’ nữa mới tìm thấy một trang truyện lại hăm hở mở ra: hiện lên mấy chữ to vật vã “ Link đang sửa chữa” *ta shock ta xỉu*. Ta tìm tiếp cuối cùng *hô hô* tìm ra rồi tìm ra rồi, nhưng đọc được mấy trang lại k đọc dc nữa huhu. Trang này chỉ giới thiệu vài trang truyện thôi. Chưa thỏa mãn ta mở ra trang chủ của “ Bac gút”. Thấy cái dòng chữ gì “ Yaoi Manga” ta k hiểu nó là thế nào mở them một tab gõ Yaoi vào sau đó Widike tiếng việt gì đấy (viết sao ta k nhớ rõ lắm) nó mới giải thích Yaoi là ra sao. Ố.Ồ thì ra yaoi là thế này. Hô hô. Giờ ta mới đánh bạo gõ “truyện tranh Yaoi Manga”. Cũng hiện lên đâu mười mấy trang, nhưng mà rút kinh nghiệm lần này k gào nữa đến lúc mở ra link “ Library. Com (hay vn gì đó) link chạy mà ta hồi hộp. Rồi nó lại mở ra tất cả là mười trang truyện Á Á Á AAAAAAAAAAAAA (tiếng gào trong lòng ta – thiếu bước ta nhảy tưng tưng trong âm thầm) trời ơi trời ơi truyện … truyện nè. Ta lao vào đọc đọc một lèo hết mới 5 trang mà đã 12h bèn tắt máy ngậm ngùi đi ngủ (Bất quá bây giờ trang này bị khóa, k biết khóa tạm thời hay khóa lun. Khóa lun chắc ta đâm đầu vô gối tự tử quá ___.___’’’). Trong lúc ngủ còn mơ mơ màng màng cười cười nữa “phư phư”. Đọc hết library ta sang “ truyeentranh 8” rồi “ truyeen18.com” (hay sao ấy). Ta đọc tha hồ có những truyện lib k có mà sang truyentranh 8 có. Hố hố. Đọc miết cho tới khi k còn tìm ddc trang nào để đọc *thẫn thờ hai ngày* Lên bác Gút mò tiếp lại thấy một trang ghi “ Đam mỹ thể laoij Yaoi của Trung Quốc” lại mò mẫm giống tìm yaoi tiếp mò mãi mò mãi (ta k kể chi tiết nữa mệt waa àh) cuối cùng …. truyện Đam mỹ đầu tiên ta đọc “ Hồ Ly Tinh hệ liệt” bên nhà nàng “ Tiếu Phù Dung” (vỗ tay hoan hô ta nào). Đọc xong ta lại bắt đầu mò tiếp, mò mãi …. Mò tới … mò lui mò mấy ngày nữa ta mới mò ra dc blog của nàng. Hô hô. Lúc này ta mới thực sự hét lên Yearrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Hét to chứ hét nhỏ đâu. Con bạn cùng phòng thấy vậy nó hỏi : “ Bà bị làm sao vậy”. “ Tui bị tưng tửng 15’ hí hí”.Và thế là đọc Đam Mỹ của nàng tới tận hôm nay mới xong trang đầu tiên. (Bắt đầu đọc từ truyện tranh Yaoi tơi bây giờ trừ ra nửa tháng nghỉ tết k có mạng. Tới hôm nay Đâu cũng dc nửa năm hay hơn gì rồi đó.) Hic. (Giỏi k giỏi k – khen đi khen đi – ta đọc giỏi mà *mắt lại long lanh*).
  Ta có mấy lời thỉnh nàng dành chút thời gian để đọc:
  Thứ nhất : cảm ơn nàng đã tạo một “ bờ lốc ” dành riêng cho Đam Mỹ. ta vào đọc mà sướng cả người. Tuy có một vài truyện dẫn tới đường link của người post bị khóa “ bờ lốc ”, hoặc vào mà tìm k thấy truyện. haizzzz (cái này là ta bùn aaaa~). >.0<=
  Và cuối cùng ta (một lần nữa) cảm ơn tất cả mọi người. Cúi đầu

 14. TT.TT

 15. Chủ nhà ơi! Ta xin lỗi, nhưng mà thật tình là ta rất rất muốn đọc và rất rất cảm ơn cái list đam mỹ của chủ nhà nhưng mà tình hình là ta hok có đọc được chữ nào hết ah, rất muốn khóc ah~~ T.T
  Hix ta hok bik cái lap nhà ta nó có bị lỗi gì hok nữa, ta cũng hok biết cách xử lí làm sao để đọc được mấy chữ này nữa, nếu được nàng giúp ta với! Thank nàng nhiều lắm ah!

 16. đỡ hết sức (。♥‿♥。)

 17. bạn ơi bạn có prc của tù ko cho mình vs

 18. Tù ái chủ nhà khóa blog r (゚´Д`゚)゚ , bạn nào có share mình đi ヾ( ̄□ ̄;)ノ

(━┳━ _ ━┳━) | (¬_¬) | (; ̄Д ̄)| 凸(`0´)凸 | o(≧o≦)o | ಠ_ಠ | m(_ _;;m |(◎_◎;) | ⁀⊙﹏☉⁀ | (。⌒∇⌒)。 | 〜( ̄▽ ̄〜) | (#+_+) | (ノ ̄д ̄)ノ | ψ(`∇´)ψ | ヾ(^∇^) | ( ̄ー ̄)| O(≧∇≦)O | (∩_∩) | (。♥‿♥。) | づ ̄ ³ ̄)づ | (⌒▽⌒)| ┐( ̄ー ̄)┌ | (;へ:)| ╥﹏╥ | (︶︹︺) | ∑(O_O;) | \(//∇//)\ | ヾ( ̄□ ̄;)ノ | ( ̄^ ̄) | (^_−)☆ | ⊙﹏⊙ | ●ω● |≧▽≦ | | 

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: